Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Lipka-Zanozik
40-616 Katowice, ul. Gen. Jankego 123A/10
tel.: 601-156-471
biuro@ubezpieczsie.katowice.pl

Agenta można znaleźć można również poprzez stronę TUiR Warta S.A.
www.warta.pl